Όλα τα άρθρα του/της Παναγιώτης Τζαμτζής

Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον ΟΑΕΔ

Αριθμός απόφασης Α 3054 /2020

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τμήμα

2ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Νοεμβρίου 2019, με δικαστή τη Βασιλική Τσιρογιάννη, Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων, και γραμματέα την Ειρήνη Μηλιαράκη, δικαστική υπάλληλο

γ ι α να δικάσει τη με ημερομηνία κατάθεσης 10.08.2016 αγωγή

Της Δ. Θ. του Κ., κατοίκου ……… Αττικής (οδός …., αρ. ……), η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιού της δικηγόρου Παναγιώτη Τζαμτζή τον οποίο διόρισε με εξουσιοδότηση

κ α τ ά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)», το οποίο εκπροσωπείται από το Διοικητή του, ο οποίος δεν παραστάθηκε

Συνέχεια ανάγνωσης Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον ΟΑΕΔ

Νέο (προβληματικό) σύστημα διορισμών

Η δημοσίευση των υπ’ αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) προκηρύξεων, είναι η αρχή για την έναρξη της διαδικασίας κάλυψης των κενών στην δημόσια εκπαίδευση. Η ανάλογη διαδικασία υπήρξε εξόχως προβληματική για πολλά έτη, καθώς αγκυλώσεις και επιλογές τόσο της Διοίκησης όσο και του  συνδικαλιστικού εκπαιδευτικού κινήματος, οδήγησαν σε στρεβλώσεις. Συνέχεια ανάγνωσης Νέο (προβληματικό) σύστημα διορισμών

Δικαστική διεκδίκηση αναδρομικότητας διορισμών

Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ των Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες ολοκληρώθηκε ο διορισμός επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2008, κατόπιν έκδοσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και με την ψήφιση του Ν. 4589/2019, αποκαταστάθηκε, έστω για μέρος των επιτυχόντων του ως άνω διαγωνισμού, μια αδικία πολλών ετών. Συνέχεια ανάγνωσης Δικαστική διεκδίκηση αναδρομικότητας διορισμών

Επιτροπή Συμμόρφωσης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για διορισμούς εκπαιδευτικών

(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Αριθμός απόφασης: 1905/2019
Το
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(άρθρου 2 του ν.3068/2002)

Συνεδρίασε σε συμβούλιο, στις 26 Ιουνίου 2019 με την εξής σύνθεση: Ανδριανή Πασσά, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων ως Πρόεδρο, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Σταύρου Αναστασόπουλου, Προέδρου Εφετών Δ.Δ., που είχε κώλυμα, Ευαγγελή Μπράμη, Εφέτη Δ.Δ., τακτικό μέλος και Παναγιώτη Τσεβά, Εφέτη Δ.Δ., αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Άννας Μπόνου, Εφέτη Δ.Δ, που είχε κώλυμα. Ως γραμματέας έλαβε μέρος η δικαστική υπάλληλος Βασιλική Αμβροσίου σε αναπλήρωση της δικαστικής υπαλλήλου Κωνσταντίνας Αμερικάνη, που είχε κώλυμα.
Για να εξετάσει την από 3 Μαΐου 2018 (αρ. κατ. ΜΣ 989/30.05.2018) αίτηση, των 1) Στ. Χ., κατοίκου Δ. (οδός.. αριθμ. … και 2) Ιγ. Σ., κατοίκου ……, με την οποία ζητείται η συμμόρφωση της Διοίκησης προς την 3257/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Η” Ακυρωτικού Σχηματισμού).

Συνέχεια ανάγνωσης Επιτροπή Συμμόρφωσης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για διορισμούς εκπαιδευτικών

Πρότυπη δική περί ακούσιας νοσηλείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 
ΠΡΑΞΗ 17/2019  
της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010
Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και την Αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου,  Προεδρεύουσα του αρμόδιου καθ΄ ύλην Α΄ Τμήματος.

Συνέχεια ανάγνωσης Πρότυπη δική περί ακούσιας νοσηλείας