Όλα τα άρθρα του/της Παναγιώτης Τζαμτζής

Πρότυπη δική περί ακούσιας νοσηλείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 
ΠΡΑΞΗ 17/2019  
της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010
Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και την Αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου,  Προεδρεύουσα του αρμόδιου καθ΄ ύλην Α΄ Τμήματος.

Συνέχεια ανάγνωσης Πρότυπη δική περί ακούσιας νοσηλείας

Δικαστική διεκδίκηση αναδρομικότητας διορισμών

Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ των Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες ολοκληρώθηκε ο διορισμός επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2008, κατόπιν έκδοσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και με την ψήφιση του Ν. 4589/2019, αποκαταστάθηκε, έστω για μέρος των επιτυχόντων του ως άνω διαγωνισμού, μια αδικία πολλών ετών. Συνέχεια ανάγνωσης Δικαστική διεκδίκηση αναδρομικότητας διορισμών

Ακύρωση προστίμου ΤΔΕ ΕΦΚΑ για την επιβολή τεκμαρτού ημερήσιου μισθού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α7919/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ 20o MONOΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Φεβρουαρίου 2019, με δικαστή τη Μαρία Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και με γραμματέα τον Δημήτριο Κοντοδήμο, δικαστικό υπάλληλο,

γ ι α να δικάσει την προσφυγή με ημερομηνία κατάθεσης 29.9.2015,

της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός …. αρ. ….) και εκπροσωπείται νομίμως από την ομόρρυθμο εταίρο Α. Σ., η οποία δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο, αλλά παραστάθηκε με την κατατεθείσα στις 7.2.2019 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Τζαμτζή,

κατά τ ο υ ν.π.δ.δ. με την επωνυμία « Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων –Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) και ήδη ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νομίμως από το Διοικητή του, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο, αλλά παραστάθηκε με την κατατεθείσα στις 24.1.2019 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 του Κ.Δ.Δ. του πληρεξουσίου του δικηγόρου Αθηνών, Β. Α.   Συνέχεια ανάγνωσης Ακύρωση προστίμου ΤΔΕ ΕΦΚΑ για την επιβολή τεκμαρτού ημερήσιου μισθού

Ενημέρωση για τον διορισμό των δικαιωθέντων του ΑΣΕΠ 2008

Δημοσιεύθηκε στις 24/4/2019 η πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία καλούνται οι δικαιωθέντες εκπαιδευτικοί Α/βάθμιας, επιτυχόντες του ΑΣΕΠ 2008, όπως δηλώσουν την προτίμησή τους για επιλογή περιοχής με σκοπό τον μόνιμο διορισμό τους.

Η ως άνω πρόσκληση αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα βήματα για την ολοκλήρωση της σύνθετης διοικητικής πράξης του διορισμού των δικαιωθέντων εκπαιδευτικών που θα περαιωθεί αποκλειστικά και μόνο με την δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού τους.

Από το καλοκαίρι του 2018 έχουν εκδοθεί από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, αποφάσεις οι οποίες απορρίπτουν τα σχετικά αιτήματα αναδρομικών μόνιμων διορισμών με το σκεπτικό ότι οι αρχικές αιτήσεις προσφυγής κατατέθηκαν εκτός ευλόγου χρόνου από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφασης του ΣτΕ, η οποία ουσιαστικά «άνοιξε τον δρόμο» για τους πρώτους δικαιωθέντες. Ουσιαστικά το ΔΕΑ έθεσε ένα χρονικό όριο ενός έτους περίπου εντός του οποίου έπρεπε να είχαν ασκηθεί οι προσφυγές. Το εν λόγω όριο του ενός έτους είναι σαφώς αυθαίρετο, δεν στηρίζεται σε καμία διάταξη (αντιθέτως μάλιστα καθώς η νομολογία αναφέρεται σε διάστημα ακόμη και μιας πενταετίας από την έκδοση της απόφασης) και είναι σχεδόν βέβαιο ότι το ΣτΕ, όπου έχουν προσφύγει ορισμένοι ενδιαφερόμενοι, θα ανατρέψει την εν λόγω απόφαση του ΔΕΑ.

Το ζήτημα του εκπρόθεσμου όμως μπορεί θεραπευτεί μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού των πρώτων δικαιωθέντων με νέα προσφυγή και εντός 60 ημερών από την δημοσίευση του.

Τέλος, επειδή πολλά ακούγονται τις τελευταίες ημέρες από διάφορους περί εκτέλεσης αποφάσεων που δεν λαμβάνουν υπόψη τη θέση των δικαιωθέντων στον πίνακα του ΑΣΕΠ 2008, ήτοι διορίζουν και τους «χαμηλόβαθμους», επισημαίνεται το εξής:

Το 2016 το Υπουργείο Παιδείας διόρισε, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 6…./201.. αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις επιταγές της υπ΄ αριθμ. 527/2015 απόφασης του ΣτΕ (αντισυνταγματικότητα του 40%), δικαιωθέντα με τελική θέση κατάταξης στον Πίνακα του κλάδου του την 750 (ήτοι με βαθμό στον διαγωνισμό το 66), ενώ συνολικά την περίοδο 2009-2013 για τον εν λόγω κλάδο διορίστηκαν συνολικά (με το 40%) 400 εκπαιδευτικοί (σημ. οι αριθμοί των θέσεων είναι ελαφρώς παραλαγμένοι λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Για να γίνει αντιληπτή η αναλογία, είναι σαν να διορίστηκε από τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ60, κάποιος με τελική θέση κατάταξης το 2500. Τότε όμως δεν τέθηκε το παραμικρό ζήτημα για την θέση του συγκεκριμένου δικαιωθέντα καθώς για το μεν Δικαστήριο σημασία είχε το γεγονός οτι ήταν επιτυχών του διαγωνισμού ενώ για την δε Διοίκηση οτι εκτελούσε δικαστική απόφαση.
Τζαμτζής Νικ. Παναγιώτης
Δικηγόρος

Νέα προσφυγή διεκδίκησης διορισμού επιτυχοντων ΑΣΕΠ 2008

Δημοσιεύθηκε στις 12/4/2019 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετική πρόσκληση με την οποία καλούνται οι δικαιωθέντες εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ του 2008, να υποβάλλουν αιτήσεις προτίμησης για την τοποθέτησή τους στα υπάρχοντα κενά. Επίσης στις 24/4/2019 δημοσιεύθηκε η αντίστοιχη πρόσκληση και για τους δικαιωθέντες εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Το γραφείο μας είχε την τιμή να συμμετέχει στην έκδοση της πρώτης (αλλά και σε αρκετές μεταγενέστερες) απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίστηκε η παράλειψη της Διοίκησης να προχωρήσει σε διορισμό εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αριθμός 3257/2017 ΔΕΑ).
Με την έκδοση της ανάλογης Υπουργικής Απόφασης τοποθέτησης (και μόνο τότε) των δικαιωθέντων εκπαιδευτικών, θα είναι δυνατή η εκ νέου προσφυγή για όσους έχουν παραλειφθεί και μάλιστα χωρίς την ύπαρξη ζητημάτων εκπροθέσμου, όπως αυτά που τέθηκαν σε προηγούμενες δίκες.
Προκειμένου να υπάρξει ένας όσο το δυνατόν καλύτερος συντονισμός και προετοιμασία, για την εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη και έγκαιρη άσκηση της νέας προσφυγής, παρακαλούμε και εφόσον υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον από Εσάς, όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του γραφείου μας (panostzamtzis@yahoo.gr και info@tzamtzis-law.gr), σχετική αίτηση συμμετοχής για τους μεν εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε μορφή .doc ή σε μορφή .pdf, για τους δε εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπαίδευσης σε μορφή .doc ή σε μορφή .pdf
Στη συνέχεια και ανάλογα των αριθμό των συμμετεχόντων θα ενημερωθείτε λεπτομερώς για οτιδηποτε άλλο χρειαστεί (οικονομική συμμετοχή, αποστολή δικαιολογητικών).
Τζαμτζής Νικ. Παναγιώτης
Δικηγόρος