• Υπευθυνότητα και Συνέπεια

    Διακρινόμαστε για τη συνέπεια, την αφοσίωση και την αποτελεσματικότητά μας

  • Εξειδίκευση και Αξιοπιστία

    Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις δημοσίου δικαίου. Παράλληλα ασχολείται με υποθέσεις εργατικού, αστικού και εμπορικού δικαίου, συνταξιοδοτικά ζητήματα και την παροχή γνωμοδοτήσεων.

  • Αποτελεσματική Εκπροσώπηση

    Από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του γραφείου, επιδίωξή μας υπήρξε η άμεση, αξιόπιστη και αποτελεσματική, δικαστική ή εξωδικαστική, νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη των εντολέων μας.

ΑΡΘΡΑ / ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Επικαιρότητα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Παναγιώτης Ν.Τζαμτζής

Η δικηγορία, ως θεωρία και πράξη

Η δικηγορία είναι μία, είτε συμβουλευτική λέγεται είτε δικαστηριακή. Απλά η μια συμπληρώνει την άλλη και οι δυο προσφέρουν αυτό που λέμε πείρα. Και οι δυο δικηγορίες έχουν τις ίδιες απαιτήσεις. Μελέτη, πολύ μελέτη και λεπτομερειακό σχεδιασμό, που ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να μεταβληθεί για τις ανάγκες της συγκεκριμένης υποθέσεως…

Ιδιότυπος σκηνοθέτης είναι ο δικηγόρος που στο δικαστήριο δεν ελέγχει κανένα, ούτε τον δικαστή, ούτε τους αντιδίκους ούτε καν τον μάρτυρα του πελάτη του, και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, πρέπει να έχει στο μυαλό του εναλλακτικά σενάρια που πρέπει αστραπιαία να τα εφαρμόζει αφού και χρόνος δεν υπάρχει. Βέβαια, όλες αυτές οι δυσκολίες αντιμετωπίζονται μόνο με την μελέτη και το σχεδιασμό.

Αν ο δικηγόρος δεν βιώσει την όποια υπόθεση δουλεύει και δεν την κάνει «κτήμα» του νομικά και ουσιαστικά, λιγοστεύει τις πιθανότητες επιτυχίας.

Παπινιανός, Ο δικηγόρος, Εκδ. ΕΣΤΙΑ

Η ιδανική δικαιοσύνη

Μὴ τῷ κάτω δικαστηρίῳ πρόσεχε, μὴ ἀπὸ τῶν ὁρωμένων ψηφίζου, μὴ τὰ γινόμενα μόνον ὅρα· ἔστιν ἕτερος κριτὴς ἀόρατος, ἀδέκαστόν ἐστιν ἐκεῖνο τὸ δικαστήριον, παραλογισθῆναι μὴ δυνάμενον. Μὴ τοίνυν ἴδῃς, ὅτι κατεκρίθη κάτω· ἀλλὰ τὰ ἄνω οὐ τοιαῦτα. Ἐνταῦθα μὲν γὰρ ἐν τῷ κάτω δικαστηρίῳ καὶ ἀνεύθυνοι πολλάκις καταδικάζονται, καὶ ὑπεύθυνοι ἀφίενται, καὶ δίκαιοι κατακρίνονται, καὶ ἄδικοι διαφεύγουσι.

Τὰ μὲν γὰρ ἑκόντες τῶν κρινομένων, τὰ δὲ ἄκοντες διαφθείρουσιν οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων· ἢ γὰρ ἀγνοοῦντες τὸ δίκαιον καὶ ἀπατηθέντες, ἢ ἰδόντες μὲν, ὑπὸ χρημάτων δὲ διαφθαρέντες προέδωκαν τὴν ἀλήθειαν, καὶ κατεψηφίσαντο τῶν ἀνευθύνων. Ἄνω δὲ οὐδὲν τοιοῦτόν ἐστιν.

“Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Λόγος Εἰς τὸν σταυρόν, Ὁμιλία βʹ, Migne P.G. 49 σελ. 411-412″

Υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου
100%
Υποθέσεις Αστικού Δικαίου
100%
Υποθέσεις Εργατικού Δικαίου
100%

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Οι Συνεργάτες μας

Δικηγορικό γραφείο «Δανάλη Άννα»

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 142 Αθήνα ΤΚ:11471
2106427592 - 6972254360 anna_danali@yahoo.com

Δικηγορικό γραφείο «Μαρία Εξαρχουλάκου & Συνεργάτες»

Κυψέλης 83, 11361 Αθήνα Αττικής 2108235455 - 6944597414

LP Legal Services
UK

London WC2A 2JR, United Kingdom +440203 745 0398 info@lplegalservices.com

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα