Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Παναγιώτης Τζαμτζής: Πρόκληση για τον νομικό μας πολιτισμό

Ο δικηγόρος της Εθνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Επαγγελματιών Αλιέων «Η Μεσόγειος» Παναγιώτης Τζαμτζής κατά τη διάρκεια της συζήτησης επεσήμανε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο Διαχειριστικό Σχέδιο ετών 2021-2024, μαζί με προσχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, επί των οποίων γνωμοδότησε θετικά η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομικής Επιτροπή Αλιείας της ΕΕ (STECF) τον Απρίλιο του 2021 (PLEN-21-01).

Από τον Ιούνιο του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σχετική επίσημη αλληλογραφία της έχει ενημερώσει την ελληνική διοίκηση να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, με την τυπική δημοσίευση στο ελληνικό ΦΕΚ της Υπουργική Απόφασης.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, μέχρι σήμερα και παρά το γεγονός ότι ήδη παρήλθε η 1/10/2021, ημερομηνία η οποία είχε οριστεί από το Διαχειριστικό Σχέδιο 2021-2024 για την έναρξη της περιόδου αλιείας, αναιτιολόγητα και παράνομα, αρνείται να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμπεριφορά της σημερινής Ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι στους Έλληνες ιδιοκτήτες της βιντζότρατας αποτελεί αναμφίβολα προσβολή των ευρωπαϊκών θεσμών και της ίδιας της Δημοκρατίας καθώς χωρίς την παραμικρή εξήγηση αλλά με τρόπο αυθαίρετο και γνώμονα το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» οδηγεί στην εξαθλίωση τους πολίτες της, με σκοπό να ικανοποιήσει αδιευκρίνιστα συμφέροντα τρίτων, τόνισε…