Εξωδικαστικές ενέργειες και Γνωμοδοτήσεις

Εξειδίκευση
& Αξιοπιστία

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις εργατικού και δημοσίου δικαίου. Παράλληλα ασχολείται με υποθέσεις ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου, συνταξιοδοτικά ζητήματα και την παροχή γνωμοδοτήσεων. Στόχος μας είναι η άμεση, αξιόπιστη και αποτελεσματική, δικαστική ή εξωδικαστική, νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη των εντολέων μας.

Εξωδικαστικές ενέργειες και Γνωμοδοτήσεις

Η δεδομένη δικαστηριακή μας εμπειρία δεν μας απαγορεύει, αντιθέτως μας παρακινεί να υποστηρίζουμε και την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών των εντολέων μας. Η ρεαλιστική θεώρηση της ήδη βεβαρημένης δικαστηριακής πραγματικότητας και η ταυτόχρονη εμπιστοσύνη μας προς τις νέες μορφές επίλυσης των διαφορών, μέσα από θεσμούς όπως η Διαμεσολάβηση, μας επιτρέπουν να προτείνουμε ανάλογους τρόπους εξωδικαστικής διευθέτησής τους.

Στο πλαίσιο αυτό διεκπεραιώνουμε:

Επιπρόσθετα και μάλιστα εξαιρετικά σημαντικό μερίδιο των υποθέσεων του γραφείου αποτελεί η σύνταξη γνωμοδοτήσεων και παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα:

Σχετικά Άρθρα

Θεμελίωση αποζημιωτικής ευθύνης Δημοσίου (Μεταβολή νομολογίας ΣτΕ)
Διεκδίκηση περί του ωραρίου νηπιαγωγών
Προσφυγή κατά προσωρινών πινάκων 1ΓΕ/2019

Με τις υπ” αριθμ. 801-803/2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατα τη διαδικασία της πρότυπης δίκης, κρίθηκε το ζήτημα της θεμελίωσης της αποζημιωτικής ευθύνης του Δημοσίου από ζημιογόνες

Με την υπ” αριθμ. 127187/Ε1/1-8-2016 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίστηκε μόνο για τους νηπιαγωγούς που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία σχετικό μειωμένο ωράριο. Για τη διεκδίκηση αποκατάστασης

Σε προηγούμενη ενημέρωσή μας, αναφερθήκαμε στο ζήτημα του αποκλεισμού εκπαιδευτικών από τους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 λόγω της μη καταβολής ή της μη αποδοχής από το ΑΣΕΠ του παραβόλου των