Συμμόρφωση Διοίκησης με την υπ’ αριθμ. 2133/2022 απόφαση του ΣτΕ

Αριθμός 16/2024 Το Τριμελές Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 2 του Ν. 3068/2002) _____________________ Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 11 Μαρτίου 2024, με την εξής σύνθεση: Χρήστος Ντουχάνης, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Χρήστος Παπανικολάου, Σύμβουλος, Ζωή Θεοδωρικάκου, Πάρεδρος. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος η Γεωργία Σιμάτη. Για να εξετάσει […]

ΣτΕ (Ε’ Τμήμα) 2133/2022-Παράνομη παράλειψη ρύθμισης της αλιευτικής δραστηριότητας με βιντζότρατα

  Αριθμός 2133/2022 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Ιουνίου 2022, με την εξής σύνθεση: … Για να δικάσει την από 21 Δεκεμβρίου 2021 αίτηση: των: 1) σωματείου με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ”, που εδρεύει στον Πειραιά, το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο […]

ΕΑ ΣτΕ 100/2022 -Δεκτή αίτηση αναστολής ανεμβολίαστου νοσηλευτή

Αριθμός 100/2022 Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει) ___________________ Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 9 Αυγούστου 2022, με την εξής σύνθεση: …… Για να αποφασίσει σχετικά με την από 17 Ιουνίου 2022 αίτηση: του…., κατά των: 1) Υπουργού Υγείας και 2) Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με την […]