ΣτΕ (Ε’ Τμήμα) 2133/2022-Παράνομη παράλειψη ρύθμισης της αλιευτικής δραστηριότητας με βιντζότρατα

  Αριθμός 2133/2022 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Ιουνίου 2022, με την εξής σύνθεση: … Για να δικάσει την από 21 Δεκεμβρίου 2021 αίτηση: των: 1) σωματείου με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ”, που εδρεύει στον Πειραιά, το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο […]

ΕΑ ΣτΕ 100/2022 -Δεκτή αίτηση αναστολής ανεμβολίαστου νοσηλευτή

Αριθμός 100/2022 Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει) ___________________ Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 9 Αυγούστου 2022, με την εξής σύνθεση: …… Για να αποφασίσει σχετικά με την από 17 Ιουνίου 2022 αίτηση: του…., κατά των: 1) Υπουργού Υγείας και 2) Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με την […]