Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Διεκδίκηση περί του ωραρίου νηπιαγωγών

Με την υπ” αριθμ. 127187/Ε1/1-8-2016 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίστηκε μόνο για τους νηπιαγωγούς που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία σχετικό μειωμένο ωράριο. Για τη διεκδίκηση αποκατάστασης της ως άνω προφανούς ασυνέπειας του Υπουργείου, είναι δυνατή η ανάληψη ενεργειών.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ και να το αποστείλουν σε μορφή .doc και αποκλειστικά στο email μας: tzamtzislawoffice@gmail.com. Στη συνέχεια θα ενημερωθούν αναλυτικά για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν.