Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Δικαστική διεκδίκηση αναδρομικότητας διορισμών

Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ των Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες ολοκληρώθηκε ο διορισμός επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2008, κατόπιν έκδοσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και με την ψήφιση του Ν. 4589/2019, αποκαταστάθηκε, έστω για μέρος των επιτυχόντων του ως άνω διαγωνισμού, μια αδικία πολλών ετών.

Είναι αλήθεια, ότι για τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας δεν επέλυσε ταυτόχρονα το ζήτημα της αναδρομικής ισχύος του εν λόγω διορισμού τους, με αποτέλεσμα να έχει τεθεί το θέμα της έτι περαιτέρω δικαστικής διεκδίκησης με την συνέχιση των δικαστικών ενεργειών.

Προσωπικά και με αίσθημα απόλυτης προσήλωσης στη σχέση ειλικρίνειας που οφείλω να διατηρώ με τον κάθε εντολέα μου και επειδή έγινα αποδέκτης πολλών αιτημάτων για συνέχιση των δικαστικών ενεργειών με σκοπό την αναγνώριση της αναδρομικής ισχύος των διορισμών τους, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

Το ζήτημα της αναδρομικής ισχύος των εν λόγω διορισμών έχει κλείσει δικαστικώς ήδη από το τέλος του 2018 με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 2824/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Επικράτειας (Τμήμα Γ’ 7μελές), όταν για τη διαδικασία του αρ. 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 (Πρότυπη δίκη) έκρινε οριστικά ότι στην περίπτωση των δικαστικών υπαλλήλων επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 1998 δεν είναι δυνατή η δικαστική αναγνώριση της αναδρομικότητας του διορισμού τους. Για το λόγο αυτό απέρριψε σχετικό αίτημα και προς τούτο η Διοίκηση με νομοθετική ρύθμιση στις αρχές του 2019 αναγνώρισε την εξαετή μόλις προϋπηρεσία αυτών.

Η ως άνω απόφαση του ΣτΕ έλυσε οριστικά το θέμα και για το λόγο ότι η περίπτωση των δικαιωθέντων του ΑΣΕΠ 2008 παρουσιάζει απόλυτη ομοιότητα με την κριθείσα περίπτωση και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει την ίδια κατάληξη.

Επιπλέον και οι αποφάσεις της Επιτροπής Συμμόρφωσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ενδεικτικά η υπ” αριθμ. 1905/2019) στην οποία προσέφυγε το γραφείο μας, αποκλείουν κατηγορηματικά την οποιαδήποτε περίπτωση αναγνώρισης της αναδρομικής ισχύος των εν λόγω διορισμών.

Συνεπώς, θεωρώ ότι οποιαδήποτε σχετική κίνηση για δικαστική διεκδίκηση της αναδρομικότητας του διορισμού των δικαιωθέντων του ΑΣΕΠ 2008 δε θα έχει θετικό αποτέλεσμα και άρα το γραφείο μας δεν θα συμμετέχει.

Επαναλαμβάνουμε το πάγιο αίτημά μας, ότι για την οριστική, δίκαιη και ανέξοδη επίλυση του ζητήματος απαιτείται σχετική νομοθετική πρωτοβουλία για τον άμεσο διορισμό απάντων των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2008 οι οποίοι εθίγησαν από την παράνομη ποσόστωση του 60-40, ανεξάρτητα του αν αυτοί προσέφυγαν ή όχι στην ελληνική δικαιοσύνη.

Τζαμτζής Νικ. Παναγιώτης

Δικηγόρος