Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Ενημέρωση για τον διορισμό των δικαιωθέντων του ΑΣΕΠ 2008

Δημοσιεύθηκε στις 24/4/2019 η πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία καλούνται οι δικαιωθέντες εκπαιδευτικοί Α/βάθμιας, επιτυχόντες του ΑΣΕΠ 2008, όπως δηλώσουν την προτίμησή τους για επιλογή περιοχής με σκοπό τον μόνιμο διορισμό τους.

Η ως άνω πρόσκληση αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα βήματα για την ολοκλήρωση της σύνθετης διοικητικής πράξης του διορισμού των δικαιωθέντων εκπαιδευτικών που θα περαιωθεί αποκλειστικά και μόνο με την δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού τους.

Από το καλοκαίρι του 2018 έχουν εκδοθεί από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, αποφάσεις οι οποίες απορρίπτουν τα σχετικά αιτήματα αναδρομικών μόνιμων διορισμών με το σκεπτικό ότι οι αρχικές αιτήσεις προσφυγής κατατέθηκαν εκτός ευλόγου χρόνου από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφασης του ΣτΕ, η οποία ουσιαστικά «άνοιξε τον δρόμο» για τους πρώτους δικαιωθέντες. Ουσιαστικά το ΔΕΑ έθεσε ένα χρονικό όριο ενός έτους περίπου εντός του οποίου έπρεπε να είχαν ασκηθεί οι προσφυγές. Το εν λόγω όριο του ενός έτους είναι σαφώς αυθαίρετο, δεν στηρίζεται σε καμία διάταξη (αντιθέτως μάλιστα καθώς η νομολογία αναφέρεται σε διάστημα ακόμη και μιας πενταετίας από την έκδοση της απόφασης) και είναι σχεδόν βέβαιο ότι το ΣτΕ, όπου έχουν προσφύγει ορισμένοι ενδιαφερόμενοι, θα ανατρέψει την εν λόγω απόφαση του ΔΕΑ.

Το ζήτημα του εκπρόθεσμου όμως μπορεί θεραπευτεί μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού των πρώτων δικαιωθέντων με νέα προσφυγή και εντός 60 ημερών από την δημοσίευση του.

Τέλος, επειδή πολλά ακούγονται τις τελευταίες ημέρες από διάφορους περί εκτέλεσης αποφάσεων που δεν λαμβάνουν υπόψη τη θέση των δικαιωθέντων στον πίνακα του ΑΣΕΠ 2008, ήτοι διορίζουν και τους «χαμηλόβαθμους», επισημαίνεται το εξής:

Το 2016 το Υπουργείο Παιδείας διόρισε, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 6…./201.. αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις επιταγές της υπ΄ αριθμ. 527/2015 απόφασης του ΣτΕ (αντισυνταγματικότητα του 40%), δικαιωθέντα με τελική θέση κατάταξης στον Πίνακα του κλάδου του την 750 (ήτοι με βαθμό στον διαγωνισμό το 66), ενώ συνολικά την περίοδο 2009-2013 για τον εν λόγω κλάδο διορίστηκαν συνολικά (με το 40%) 400 εκπαιδευτικοί (σημ. οι αριθμοί των θέσεων είναι ελαφρώς παραλαγμένοι λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Για να γίνει αντιληπτή η αναλογία, είναι σαν να διορίστηκε από τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ60, κάποιος με τελική θέση κατάταξης το 2500. Τότε όμως δεν τέθηκε το παραμικρό ζήτημα για την θέση του συγκεκριμένου δικαιωθέντα καθώς για το μεν Δικαστήριο σημασία είχε το γεγονός οτι ήταν επιτυχών του διαγωνισμού ενώ για την δε Διοίκηση οτι εκτελούσε δικαστική απόφαση.
Τζαμτζής Νικ. Παναγιώτης
Δικηγόρος