ΑΡΘΡΑ / ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Επικαιρότητα

Νομολογία

Συνταγματικότητα νέου συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών Ν. 4589/2019-Μειοψηφία

Αριθμός 1866/2020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Ιουνίου 2020, με την εξής σύνθεση: Δ. Σκαλτσούνης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Μ.

Read More

Αντισυνταγματικός ο γενικός κανόνας της 20ετούς παραγραφής αξιώσεων του ΕΦΚΑ.

ΣτΕ Ολ. 1833/2021 Πρόεδρος:  Ε. Σαρπ, Πρόεδρος Σ.τ.Ε. Εισηγητής: Κ. Κονιδιτσιώτου, Σύμβουλος Επικρατείας   Ο θεσπισθείς με το άρθρο 95 παρ. 1 του ν. 4387/2016 γενικός κανόνας της εικοσαετούς

Read More

Αστική ευθύνη του Δημοσίου από ζημιογόνο δράση οργάνου ενταγμένου στην δικαστική λειτουργία

Αριθμός 803/2021 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Φεβρουαρίου 2020, με την εξής σύνθεση: Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, ελλείποντος Προέδρου του Συμβουλίου της

Read More

Αναδρομική διαγραφή ασφαλισμένου ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ)

Αριθμός: 45/2021 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΡΙΜΕΛΕΣ Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 21 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, με δικαστές τους: Ιωάννα Θεοδωροπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Χρήστο

Read More

Απόφαση C-760/18/2021 περί μετατροπής διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έβδομο τμήμα) της 11ης Φεβρουαρίου 2021 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 1999/70/ΕΚ – Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την

Read More