ΑΡΘΡΑ / ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Επικαιρότητα

Νομολογία

Απόφαση C-760/18/2021 περί μετατροπής διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έβδομο τμήμα) της 11ης Φεβρουαρίου 2021 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 1999/70/ΕΚ – Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την

Read More

Αντισυνταγματικότητα περικοπής επιδομάτων εορτών και αδείας υπαλλήλων του Δημοσίου.

Αριθμός 703/2020 Το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σταυρούλα Κουτρουβρίδα, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Ευπραξία Κυριλή Συνεδρίασε

Read More

Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον ΟΑΕΔ

Αριθμός απόφασης Α 3054 /2020 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα 2ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Νοεμβρίου 2019, με δικαστή τη Βασιλική Τσιρογιάννη, Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων, και

Read More

Επιτροπή Συμμόρφωσης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για διορισμούς εκπαιδευτικών

(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) Αριθμός απόφασης: 1905/2019 Το ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (άρθρου 2 του ν.3068/2002) Συνεδρίασε σε συμβούλιο, στις 26 Ιουνίου 2019 με την εξής σύνθεση: Ανδριανή Πασσά,

Read More